About us

DataJournalism.in.th คือ องค์กรอิสระภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐ เป็นส่วนงานที่มุ่งเน้นการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลวิจัยสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาจากการพนัน หรือ การเล่นคาสิโนออนไลน์ ของคนไทยในปัจจุบัน

เดิมทีหน่วยงาน DataJournalism เป็นหน่วยงานที่เคยจัดการดูแลข้อมูลงานวิจัยชั้นนำของนักศึกษาทั่วประเทศมาก่อน จนมีการดำเนินแผนการนโยบายจากภาครัฐบาล ที่ต้องการให้ความรู้ และความเข้าใจ พร้อมทั้งเตือนสติให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาการพนันออนไลน์ ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ให้มากยิ่งขึ้น

จนได้เปลี่ยนมาเป็น iGaming – DataJournalism.in.th ซึ่งเราคือองค์กรที่คอยเก็บฐานข้อมูล และงานวิจัยสำคัญทุกชิ้น เพื่อให้ตอบรับกับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในวงการคาสิโนออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้

หน่วยงานที่สนับสนุนดูแล iGaming DataJournalism.in.th: